ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Általános adatok, rendelkezések:
Szolgáltató adatai
A szolgáltató neve: ZSHOWtime Bt.
A szolgáltató székhelye: 1101 Budapest Könyves Kálmán krt. 17.1. A szolgáltató elérhetősége, a vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@unicornbistro.hu.
Adószám: 28794127-2-42
A szerződés nyelve: magyar
Megrendelő: a www.unicornbistro.hu weboldalra regisztráló és a www.unicornbistro.hu weboldalon található bármely szolgáltatást (beleértve a foglalást is) igénybe vevő személy.

Alapvető rendelkezések
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Regisztráció, a felek közötti jogviszony
A weboldalon történő vásárlás, szolgáltatás igénybevétele kizárólag megrendelői regisztrációval lehetséges, ezért a weboldalon történő első vásárlást megelőzően szükséges regisztrálni, a későbbi rendelések esetén pedig a már létrehozott regisztrációs fiókba kell bejelentkezni. A regisztráció megkönnyíti a későbbi vásárlást és az esetleges kedvezmények igénybevételét.
A www.unicornbistro.hu weboldalon történő regisztrációval vagy foglalással a Vendég/Megrendelő kijelenti, hogy elfogadta a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. Amennyiben a Megrendelő az ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy ételkiszállítás, helyben fogyasztás vagy a foglalás egyikét sem tudja igénybe venni.

Adatkezelési szabályok
A weboldal használata, valamint a weboldal által kínált termékek igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás feltételeit az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza, mely a https://unicornbistro.hu/gdpr oldalon érhető el.

 

Változtatás joga
A Szolgáltató a jelen ÁSZF rendelkezéseit, az általa megvásárolható ételek körét, vételárát, határidőket stb. szabadon megváltoztathatja. A Szolgáltatónak az adott termék vagy szolgáltatás adott áron történő eladására vonatkozó kötelezettsége a termék vagy szolgáltatás árának a weboldalon közzétett megváltoztatásáig áll fenn. A változás a weboldalon történt megjelenítés időpontjától hatályos. A változtatások a már megrendelt termékek vagy szolgáltatások árát nem érintik. Az oldalon feltüntettet árak minden esetben az ÁFÁ-val növelt bruttó árak, kivéve, ha az ÁFA külön feltüntetésre kerül. A bruttó árak tartalmazzák a vásárláskor hatályos jogszabályokban az adott termékkör tekintetében meghatározott mértékű általános forgalmi adót.

 

Elállási jog
A weboldalon történő regisztrációval létrejött szerződéses jogviszony alapján, az ételek megrendelésével, a Megrendelő köteles a termék árát megfizetni. A megrendelt ételek vásárlásától nem lehetséges az elállás, mert a Szolgáltató termékei nem tartós élelmiszerek, a gyorsan romló termékek pedig higiéniai és egészségügyi okból, természetüknél fogva vissza nem szolgáltatható termékek, melyek esetén a fogyasztót elállási jog nem illeti meg (17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet).

Foglalással kapcsolatos rendelkezések az “Előleg” szerződési pontnál találhatók.

 

Foglalás ideje

Az Asztalfoglalás a kiválaszott időpont előtt  legalább 4 órával lehetséges.

Kérünk minden vendéget, hogy időben érkezzen!
A 10 percet meghaladó késést követően a foglalásotokat felszabadítjuk.

Minden egyes foglalásnál alapvetően 90 percet biztosítunk az érkező társaságnak, előzetes kérésre tovább is lehetséges.

Megköszönjük, ha  foglalásod lemondását legalább a foglalást megelőző egy nappal megteszed.

Lemondás a foglalas@unicornbistro.hu e-mail címen lehetséges.

6 fő feletti foglalások esetén előleg befizetése szükséges. További rendelkezések az “Előleg” szerződési pontnál találhatók.

 

Előleg

5 fő feletti asztaltársaságoknál 3500 Ft/fő-s előleget szükséges fizetni foglaláskor.
Az előleg 100%-ban lefogyasztható. Ha a lemondás a foglalástól számított 48 órát megelőzően történik visszajár, ellenkező esetben utalvány formájában a későbbiekben felhasználható az előlegszámla kiállításának évében.

A létszám növekedését addig áll módunkban elfogadni, amíg a rendelkezésünkre álló szabad helyek lehetővé teszik!

A foglalásnál megjelölt létszámot minden esetben ki kell fizetni.

Az előleggel kapcsolatos számlaigényt a fizetés megkezdése előtt szükséges jelezni.

Amennyiben tortát is rendelt ez alkalomra, azt az előleg befizetésből nem kerül rendezésre, azt külön számlán, a helyben fogyasztástól függetlenül állítjuk ki.

 

Torta rendelés
Éttermünkben torta rendelésre van lehetőség. A nem nálunk rendelt, vásárolt tortákat HACCP előírásra való tekintettel nem áll módunkban tárolni.
A tortát az átvételhez képest legalább 5 nappal korábban szükséges megrendelni.

A torta vételárát előre szükséges rendezni. A torta megrendelését csak ebben az esetben tudjuk rögzíteni.

 

Fizetési feltételek
Az étteremben terméket készpénzben, bankkártyával, szépkártyával (OTP, K&H, MKB) magyar forintban köteles megfizetni pénzügyi bizonylat ellenében.

Az előleget banki átutalással, bankkártyával vagy a foglalást követően a helyszínen 72 órával szükséges befizetni

 

Panaszkezelés
Célunk, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsük. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.
Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.
Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezhet.

2021.11.21.

Languages »